Ürün Satış Standı

stand resmi easyfit

Piyasadaki hazır yemek tüketimi araştırması

Hazır yemek tüketim oranı 25%

 

Fast food tüketim oranı 74%

 

Diet ürünleri tüketim oranı 7%

 

Yetişkin (19 ve üzeri) yaş grubu bireylerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, üst orta kol çevresi (ÜOKÇ), bel ve kalça çevresi, beden kütle indeksi [BKİ (kg/m2): Vücut ağırlığı (kg) / Boy uzunluğu (m2 )], bel /kalça çevresi ile bel çevresi/boy uzunluğu oranları cinsiyete (Erkek: K; Kadın: K), yaş grubuna (19-30, 31-50, 51-64, 65 yaş ve üzeri, 19-64 ve 19 yaş ve üzeri Türkiye geneli olarak), yerleşim yerine (kent, kır) ve NUTS bölgelerine (12 bölge) göre değerlendirilmiştir. Tüm ölçümlerin aritmetik ortalama ( x ) ve standart sapma (S) değerleri ile ölçümlerin uluslararası önerilen kesişim değerlerine (cut-off points) göre dağılımları verilmiştir.